Naše projekty

Projekt: Modernizace počítačového vybavení pro žáky ZŠ Synkov-Slemeno

Sem vložte podnadpis

Cíl projektu: Nákup šesti přenosných počítačů a jejich začlenění do výuky všech předmětů a zlepšení podmínek pro výuku předmětu informační a výpočetní technologie.Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.