Vzdělávací program


Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Rodinná škola
Charakteristika školy
Od 1.1.2003 - příspěvková organizace se samostatnou právní subjektivitou Základní škola a Mateřská škola Synkov - Slemeno, se sídlem Synkov - Slemeno, Slemeno č.p. 36, 516 01 Rychnov nad Kněžnou sdružující tyto součásti :
1. Mateřská škola, kapacita 23 dětí
2. Základní škola, kapacita 21 žáků
3. Školní družina, kapacita 16 žáků
4. Školní jídelna, kapacita 50 jídel
IČO: 70 188 378
Zřizovatel: Obec Synkov - Slemeno, okres Rychnov nad Kněžnou, se sídlem Synkov -Slemeno, Synkov č.p. 46, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Statutární orgán ředitelka školy Mgr. Edita Janečková
Telefon: 494 322 931, 777 149 915
Email : zssynkovslemeno@seznam.cz
Provoz školy:
ZŠ : 7.45 - 15.45 hod.
Základní škola je málotřídní a sdružuje v jedné třídě 4-5 postupných ročníků prvního stupně základní školy.
ŠD : 11:45 - 15:00 hod. samostatně pro žáky ZŠ
15.00 - 15:45 hod. spojena ŠD a MŠ
MŠ : 6:15 - 15:45
ŠJ : nachází se v budově školy, zajišťuje stravování dětí MŠ, žáků ZŠ a zaměstnanců školy; dopolední i odpolední svačiny, obědy a po celý den pitný režim pro všechny děti.

Školní řád základní školy ke stažení


Díky fondům Evropské unie působí ve školním roce 2017/2018 v MŠ chůva Vladimíra Moravcová a v ZŠ asistent  Ing. Jaroslav Petruželka.