Rozvrh

Mgr. Edita Janečková - Český jazyk a Matematika 3. až 5. ročník, Vlastivěda 

Mgr. Ladislava Plachetková - Český jazyk a Matematika 1. a 2. ročník, Hudební, Výtvarná a Tělesná výchova

                                              - Praktické činnosti, Prvouka, Přírodověda

Mgr. Hana Plašilová - Anglický jazyk

Pavel Trejtnar - Informační a výpočetní technologie