Rozvrh

Mgr. Edita Janečková - Český jazyk a Matematika 1., 4. a 5. ročník, Člověk a jeho svět 4. a 5. ročník

Mgr. Ladislava Plachetková - Český jazyk a Matematika 2. a 3. ročník, Hudební, Výtvarná a Tělesná výchova, Praktické činnosti, Prvouka

Mgr. Hana Plašilová - Anglický jazyk